ขอแสดงความยินดีกับนางสาวิตรี สุริยาวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวิตรี สุริยาวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวิตรี สุริยาวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี