ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจอแสดงผล LED แบบ Full Color Display P6 SMD