ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปภาวรินท์ ทรัพย์วัฒนาชัย ม.2/1 , เด็กหญิงมาริษา ปฏิพิมพาคม ม.2/1 และเด็กหญิงภัทราพร เอี่ยมแสง ม.1/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ระดับจังหวัด จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ดี และได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐมแข่งขันในระดับภาคต่อไป ฝึกซ้อมโดยครูฟิตรี ศิริอุมากุล