ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ได้เป็นตัวแทนเขต 7 เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ได้เป็นตัวแทนเขต 7 เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ม.5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ (รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ 7) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้เป็นตัวแทนเขต 7 เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จังหวัดกระบี่ ผู้ฝึกสอน นายธีระศักดิ์ ช้างน้อย และนายจักรพจน์ เทียนศรี