ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ITC GLOBAL ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ITC GLOBAL ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ม.5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ITC GLOBAL ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา