ขอแสดงความยินดีกับครูพรรณนิภา สนิทดี ได้รับการยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ

ขอแสดงความยินดีกับครูพรรณนิภา สนิทดี ได้รับการยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรรณนิภา สนิทดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม ประจำปี 2566 ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการ