ขอแสดงความยินดีกับครูธิติมา มหัทธนะนัน ได้รับการยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ

ขอแสดงความยินดีกับครูธิติมา มหัทธนะนัน ได้รับการยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนางธิติมา มหัทธนะนัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมคุรุชน คนคุณธรรม ประจำปี 2566 ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการ