ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากการแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในวันครบรอบสถาปนา 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากการแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในวันครบรอบสถาปนา 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนัทธมน ถาวร นักเรียนชั้นม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท จากการแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในวันครบรอบสถาปนา 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้หัวข้อ “80 ปี แห่งการสร้างสรรค์”ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ผู้ฝึกซ้อม ครูรัตรวี ว่องไว