ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนราชินีบูรณะ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: YOUTH COUNSELOR) วิถีใหม่

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนราชินีบูรณะ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: YOUTH COUNSELOR) วิถีใหม่

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนราชินีบูรณะ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: YOUTH COUNSELOR) วิถีใหม่ การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ครั้งที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน