ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนราชินีบูรณะ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนราชินีบูรณะ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนราชินีบูรณะ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ครั้งที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน