ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทโครงงานภาคภาษาอังกฤษ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทโครงงานภาคภาษาอังกฤษ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณีประภา น้ำสละ นางสาวรัตน์ฐาภัทร ธนานิรันดร์กุล และนางสาวณัฏฐนันท์ ห้วยหงษ์ทอง นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทโครงงานภาคภาษาอังกฤษ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 จัดโดยโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูธนะ จิตต์กระจ่าง ครูกิติยา จิตต์กระจ่าง และครูธิดา นิพิฐวิทยา