ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนราชินีบูรณะ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบการแนะแนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) ระดับสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนราชินีบูรณะ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบการแนะแนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) ระดับสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนราชินีบูรณะ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบการแนะแนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) ระดับสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566