ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนพร ทรรศนสฤษดิ์ ชั้นม.6/11 ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 98,000 บาท จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการตอบคำถามทางวิชาการวิชาสังคมศึกษา ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนพร ทรรศนสฤษดิ์ ชั้นม.6/11 ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 98,000 บาท จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการตอบคำถามทางวิชาการวิชาสังคมศึกษา ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนพร ทรรศนสฤษดิ์ นักเรียนชั้นม.6/11 ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 98,000 บาท จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการตอบคำถามทางวิชาการวิชาสังคมศึกษา ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทางช่อง one สรุปความรู้วิชาสังคมศึกษาโดยครูธีรนาฎ เมตตาสุธารส ประสานงานโดยครูวุฒิกร อ๋องมณีและครูสิริพร รัตนมุง