ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมคีตะมวยไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 25,000 บาท และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการแข่งขันรายการ “มวยไทยมหาชน”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมคีตะมวยไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 25,000 บาท และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการแข่งขันรายการ “มวยไทยมหาชน”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมคีตะมวยไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 25,000 บาท และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการแข่งขันรายการ “มวยไทยมหาชน” ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ควบคุมทีม นายวีระศักดิ์ สำนักวังชัย และนายพิชิตพล รักคง วิทยากรพิเศษ นายจารุเดช สิทธิบุตร และนางสาวณัฐภรณ์ แย้มสุข