ขอแสดงความยินดีกับประธานสภานักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ เข้ารับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2565 ประเภทบุคคล ด้านวินัยรับผิดชอบ

ขอแสดงความยินดีกับประธานสภานักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ เข้ารับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2565 ประเภทบุคคล ด้านวินัยรับผิดชอบ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ม.5/2 ประธานสภานักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ เข้ารับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2565 ประเภทบุคคล ด้านวินัยรับผิดชอบ จากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม