ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการพิจารณารับทุนจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมภ์ ในฐานะผู้ประพฤติดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการพิจารณารับทุนจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมภ์ ในฐานะผู้ประพฤติดี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววัชรภัสร์ ทองคำ ม.6/14 ได้รับการพิจารณาจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมภ์ ในฐานะผู้ประพฤติดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ รับทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลวันเฉลิมครูระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566 โดยมีครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ เป็นผู้ประสานงาน