ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาจากมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา (คิงพาวเวอร์) รับทุนการศึกษาประเภทผู้มีความประพฤติดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาจากมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา (คิงพาวเวอร์) รับทุนการศึกษาประเภทผู้มีความประพฤติดี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอรวรรณ ศรีพลอย ม.4/2 ได้รับการพิจารณาจากมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา (คิงพาวเวอร์) รับทุนการศึกษาประเภทผู้มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับทุนการศึกษาปีละ 30,000 บาท รวม 90,000 บาท โดยมีครูปฏิญญา กฤษวงษ์ เป็นผู้ดูแล และครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ เป็นผู้ประสานงาน