การประกวดแบบเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2566

การประกวดแบบเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2566

การโหวตแบบเสื้อกีฬาสีปีการศึกษา 2566 ที่นี่!!
https://bit.ly/sportsdayrn2566

เริ่มโหวต วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-20.00 น.
ประกาศผล วันที่ 15 มิถุนายน 2566
โปรดลงทะเบียนอีเมลของโรงเรียน ( 1 อีเมล 1 โหวตเท่านั้น )
พบปัญหาการใช้งานอีเมลโรงเรียนติดต่อห้องพักครูคอมพิวเตอร์