ขอแสดงความยินดีกับนางสาวิตรี สุริยาวงษ์ ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวิตรี สุริยาวงษ์ ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวิตรี สุริยาวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทวิชาชีพครู จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา