ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว AYUTTHAYA TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว AYUTTHAYA TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS 2023

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ม.4/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ปี และตำแหน่งที่ 3 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี การแข่งขันเทเบิลเทนนิส AYUTTHAYA TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS 2023 ดูแลโดย นายธีระศักดิ์ ช้างน้อย