กำหนดการแจกหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566

กำหนดการแจกหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566

*หมายเหตุ
-ให้นักเรียนมารับของให้ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
-ผู้ปกครองหรือเพื่อน สามารถรับแทนได้
-โปรดแต่งกายชุดสุภาพ หากนักเรียนมารับด้วยตัวเอง แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดพละ