ประมวลภาพรับประกาศนียบัตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 104

ประมวลภาพรับประกาศนียบัตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 104

ประมวลภาพรับประกาศนียบัตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 104
ที่นี่ : https://drive.google.com/drive/folders/18gQGL1aV3UpUP6lYeThX3dZ_D4IniSAh?usp=sharing