ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเยาวชนทีมหญิง กีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเยาวชนทีมหญิง กีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ม.4/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเยาวชนทีมหญิง กีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ดูแลโดย นายธีระศักดิ์ ช้างน้อย