ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมดนตรีไทย ได้รับโล่รางวัลชมเชย การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมดนตรีไทย ได้รับโล่รางวัลชมเชย การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมดนตรีไทย ได้รับโล่รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันตก ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝึกซ้อมโดย ครูวันดี พุทธคุณรักษา