ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท จากการตอบคำถามทางวิชาการในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทางช่อง one

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท จากการตอบคำถามทางวิชาการในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทางช่อง one

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร หงษ์ทอง ชั้นม.5/11 ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการตอบคำถามทางวิชาการวิชาภาษาไทย ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทางช่อง one สรุปความรู้วิชาภาษาไทยโดยครูสุรวุฒิ พันทวีศักดิ์ ครูสกุลรัตน์ พันทวีศักดิ์ ครูนริศรา ชยธวัช ครูสิริพร รัตนมุง ประสานงานโดยครูวุฒิกร อ๋องมณี