ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/2 เข้ารับรางวัลโล่ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/2 เข้ารับรางวัลโล่ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/2 เข้ารับรางวัลโล่ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมเมโลเดียน เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566