ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนเข้าดูผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผ่านทางระบบ sgs ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป (สามารถตรวจสอบผลการเรียนในช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น. ของทุกวัน) โดย..งานทะเบียนวัดผลโรงเรียนราชินีบูรณะ หากมีข้อสงสัยติดต่องานทะเบียนวัดผล 034 254168 หรือ 034 258345 ต่อ 123
หรือ คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบผลการเรียน https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx