ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/2 ได้รับรางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 รางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/2 ได้รับรางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 รางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/2 ได้รับรางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 รางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา ดำเนินงานโดยงานนักเรียนดีเด่น กลุ่มบริหารงานบุคคล