ขอแสดงความยินดีกับนายวิทูร ปาปะสิม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราชื่นชม” รุ่นที่ 47 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนายวิทูร ปาปะสิม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราชื่นชม” รุ่นที่ 47 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนายวิทูร ปาปะสิม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราชื่นชม” รุ่นที่ 47 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2566