ขอแสดงความยินดีกับนางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราชื่นชม” รุ่นที่ 20 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราชื่นชม” รุ่นที่ 20 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนและวิจัย ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราชื่นชม” รุ่นที่ 20 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2566