ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ