ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับประเทศ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับประเทศ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววัชรภัสร์ ทองคำ ม.5/14 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับประเทศ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี “สืบสำเนียงเสียงเสนาะ ครั้งที่ 5” จัดโดยมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสต์ บางกอก ฝึกซ้อมโดย ครูสาวิตรี สุริยาวงษ์