ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมคีตะมวยไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทคีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานมหกรรมเยาวชนต้นกล้ามวยไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมคีตะมวยไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทคีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานมหกรรมเยาวชนต้นกล้ามวยไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมคีตะมวยไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทคีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานมหกรรมเยาวชนต้นกล้ามวยไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ครูผู้ดูแล : นายวีระศักดิ์ สำนักวังชัย และนางสาวศิรินภา ทองพูล