ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ได้รับรางวัลระดับดีเด่น โครงงาน “พวกเราปลอดภัย ถ้าทุกคนรักษาวินัยจราจร” การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมฉลิมพระเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ได้รับรางวัลระดับดีเด่น โครงงาน “พวกเราปลอดภัย ถ้าทุกคนรักษาวินัยจราจร” การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมฉลิมพระเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ได้รับรางวัลระดับดีเด่น โครงงาน “พวกเราปลอดภัย ถ้าทุกคนรักษาวินัยจราจร” การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง” ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2565
ฝึกซ้อมโดย ครูชมพูนุท สุมาวัน และว่าที่ร้อยตรีพิชิตชัย อยู่รัตน์