ขอแสดงความยินดีกับนางสาวิตรี สุริยาวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ 2565

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวิตรี สุริยาวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ 2565

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวิตรี สุริยาวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ 2565