ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท จากการตอบคำถามทางวิชาการในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทางช่อง one

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท จากการตอบคำถามทางวิชาการในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทางช่อง one

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศริญญา โหละยะวงศ์ ชั้นม.6/2 ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท จากการตอบคำถามทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์และวิชาชีววิทยา ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทางช่อง one สรุปความรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยครูพรรณนิภา สนิทดี ครูปฏิญญา กฤษวงษ์ วิชาชีววิทยา โดยครูกันต์กมล หินทอง