ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิรศุภา ศิริมงคลชัยกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 และได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐมในการประกวดระดับภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
ผู้ฝึกซ้อม ครูธิดา นิพิฐวิทยา และครูกิตติภพ รัตนากรกุล