ประกาศโรงเรียนราชินีบูรณะ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 958 รายการ