ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประเทศ สัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประเทศ สัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอศิชญา เจริญฉาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 ได้รับรางวัลชมเชย และทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประเทศ โครงการการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วงบุนนาค) ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ฝึกซ้อม ครูรัตรวี ว่องไว