ขอแสดงควมยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67

ขอแสดงควมยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67

ขอแสดงควมยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา Teacher’s Power is the Heart of Tranforming the Educational Quality วันที่ 16 มกราคม 2566 โดยมีนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง