ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดอ่านทำนองเสนาะ โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 14 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดอ่านทำนองเสนาะ โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 14 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววัชรภัสร์ ทองคำ ม.5/14 ผ่านการคัดเลือกจากผู้เข้าประกวด จำนวนมากกว่า 100 คน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดอ่านทำนองเสนาะ โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 14 “เฉลิมพจน์บทประพันธ์ สรรศิลป์เสนาะศาสตร์ วัจนชาติมรดกไทย” จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ฝึกซ้อมโดยครูสาวิตรี สุริยาวงษ์