ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลาง นักเรียนชั้น ม.๖/๒ เข้าคารวะและรับโอวาทจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล