ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMART CLASS) ประจำปีการศึกษา 2566