ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น ปีที่ 5 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนราชินีบูรณะ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น ปีที่ 5 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนราชินีบูรณะ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น ปีที่ 5 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนราชินีบูรณะ ประจำปี 2566 ดำเนินกิจกรรมโดยงานนักเรียนดีเด่น กลุ่มบริหารงานบุคคล