ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ม.4/2 เจ้าของงานเขียน “เรื่องเล่าของลูกเป็ด” ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตีพิมพ์ลงในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ม.4/2 เจ้าของงานเขียน “เรื่องเล่าของลูกเป็ด” ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตีพิมพ์ลงในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ม.4/2 เจ้าของงานเขียน “เรื่องเล่าของลูกเป็ด” ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตีพิมพ์ลงในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ที่ปรึกษาผลงาน ครูนัจกร เหล่าสิม และครูสาวิตรี สุริยาวงษ์