ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนราชินีบูรณะในงาน “ฉลองสถานศึกษาพระราชทาน เฉลิมการกุศลเทศน์มหาชาติ เทิดพระบาทจอมราชทศมินทร์”

ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนราชินีบูรณะในงาน “ฉลองสถานศึกษาพระราชทาน เฉลิมการกุศลเทศน์มหาชาติ เทิดพระบาทจอมราชทศมินทร์”

การจัดงาน “ฉลองสถานศึกษาพระราชทาน เฉลิมการกุศลเทศน์มหาชาติ เทิดพระบาทจอมราชทศมินทร์” โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมในกิจกรรม วันที่ 15 ธันวาคม 2565