ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในงานมหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในงานมหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนัทธมน ถาวร ม.5/1 ได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเด็กหญิงอศิชญา เจริญฉาย ม.2/11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในงานมหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ฝึกซ้อมและควบคุมโดย ครูรัตรวี ว่องไว ครูจินดา ดินทำ และนางสาวชริสา พุทธพันธ์ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกศิลปศึกษา)