ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในการแข่งขันสร้างคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปี 2565/2022 ครั้งที่ 43 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในการแข่งขันสร้างคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปี 2565/2022 ครั้งที่ 43 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณฐวรรณ คงพล นางสาวพัณณิตา แป้นประหยัด และนางสาวปวีรา สวยลึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ได้รับรางวัลที่ 2 ในการแข่งขันสร้างคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส (Concours de clip vidéo pour promouvoir la langue française) ในหัวข้อ Le français, la clé de la réussite ! ในงานกิจกรรมประจำปี 2565/2022 ครั้งที่ 43 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ
ครูที่ปรึกษาและผู้ฝึกซ้อม นางสาวนุชจรีย์ ผาสบ