ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 และได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 และได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปภาวรินท์ ทรัพย์วัฒนาชัย ม.1/1 เด็กหญิงมาริษา ปฏิพิมพาคม ม.1/1 และเด็กหญิงตุลยดา จันทร์เฉย ม.1/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ดี ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค
ฝึกซ้อมโดยครูฟิตรี ศิริอุมากุล