ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับจังหวัด ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวีดิโอสั้น โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับจังหวัด ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวีดิโอสั้น โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภราดา แซ่ตั้น นางสาววรรณพร สำราญสุข นางสาวเกวลิน ลิ้มจิระวัฒนา นางสาวภัณฑิลา อ่วมคำ นางสาวปิยะวรรณ ดำรงค์ นางสาวณัฐารีย์ ไขว้พันธ์ และนางสาวธันย์จิรา กิจเรืองโรจน์ นักเรียนชั้นม.5/4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับจังหวัด ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวีดิโอสั้น โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอำพรภา เขียวชม ครูปุณณวัช ทัพธวัช และครูธัญวลัย เขื่อนเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม